BEAC ACCOUNT AND AUDIT COMPANY LIMITED 

บริษัทผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ตามข้อกำหนดของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ซึ่งตรวจประเมินโดย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ร่วมกับ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ
บริษัทได้รับการอนุมัติ
และได้รับ เครื่องหมายรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชี
เป็นลำดับที่ 3 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2551

 เครื่องหมายรับรองคุณภาพสำนังานบัญชี

โปรดทราบ ....  บริษัทไม่เคยนำเสนออีเมล์โฆษณาส่งให้แก่ผู้ใดที่ไม่ใช่ลูกค้าของบริษัท  หากพบเห็นหรือได้รับอีเมล์โฆษณา ซึ่งแฝง URL หรือเวปไซด์ของบริษัทเข้าไปในอีเมล์ แต่หมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ไม่ใช่ของบริษัท ซึ่งเป็น @beaccount.com เท่านั้น โปรดตรวจสอบ และหลีกเลี่ยงมิจฉาชีพที่แฝงเข้ามาเพื่อหลอกลวงท่านด้วย ขอบคุณมากครับCLICK เพื่อเข้าสู่หน้าหลัก